Middenstadium

Paneel middenstadium

Tijdens het middenstadium van een broekbos zijn er meer soorten aanwezig dan gedurende het pionierstadium. Het gebied is inmiddels meer beschut, waardoor meer soorten er leefgebied kunnen vinden. Op de bodem van het water ontstaat slib en de oevers worden minder diep. Er komen steeds meer oeversoorten, die met hun wortels nog meer grond vasthouden. Tussen deze oeverplanten komen vogels en vissen voor, die hier beschutting vinden. 

Hieronder lees je van alles over de soorten die typisch zijn voor het middenstadium van broekbossen.

Waterbeestjes (macrofauna)

Libellen

Reptielen

Vogels

Planten