© Roerdomp - Botaurus stellaris

Roerdomp

(Botaurus stellaris)

Vliegtijd: januari - juni

 De roerdomp is een reigerachtige vogel, die lichtbruin is met donkere patronen. Tussen het riet valt deze soort daarom helemaal niet op. De roerdomp jaagt voornamelijk op vissen en kikkers langs oevers, maar ook op kleine zoogdieren en grotere insecten. Door de uitstekende camouflage is de vogel lastig te zien. Toch kan de soort wel gemakkelijk waargenomen worden, door de zeer herkenbare roep, die klinkt als een lage 'hoemp'.

De roerdomp bouwt een nest in dicht rietland van plantenresten. Meestal doet het vrouwtje dit. Het vrouwtje broedt ongeveer 25 dagen op 4 tot 5 eieren en voert de jongen in haar eentje. In een enkel geval helpt het mannetje daarbij. De jongen blijven vrij lang in het nest, zo'n 50 dagen. De soort produceert maar één legsel per jaar.

De vogel komt verspreid over heel Nederland voor, maar wordt het meest waargenomen in het westen van het land. Afhankelijk van hoe streng de winter is, blijven ze in Nederland of trekken ze naar Zuid-Europa. De vogel leeft in grote laagveengebieden en moerassen, maar ook in stilstaande delen van rivieren, waar hij zich over het algemeen schuilhoudt tussen het riet.