Stadswaterscan

Vanuit ecologisch oogpunt zijn stadswateren misschien minder interessante wateren, maar door de ligging in het stedelijke gebied vormen ze wel een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Er is veel waardering voor dit soort wateren. Om een goede beoordeling van een stadswater te maken is het belangrijk niet alleen naar de ecologie te kijken maar ook naar de culturele en gebruikswaarden van deze wateren. Bij een stadswaterscan komen deze aspecten samen. Het onderzoek bestaat uit een eenmalig veldbezoek waarbij alle voor de onderstaande beoordelingen benodigde informatie wordt verzameld. Met deze gegevens wordt de data-analyse uitgevoerd.

Deze analyse bestaat uit twee onderdelen:
1. De beoordeling van de ecologische kwaliteit volgens EBeoStad;
2. De beoordeling van de cultuur- en gebruikswaarden
(volgens de methodiek van Schreuders en De Kwaadsteniet)

De resultaten van de stadswaterscan worden vastgelegd in een rapport. In het rapport worden de resultaten van het onderzoek besproken en geven we aan waar zich knelpunten of verbeterpunten voor doen en dragen we hier oplossingen voor aan. In de bijlagen van het rapport wordt een overzicht van de beoordelingen gepresenteerd en kunnen indien gewenst factsheets per monster-locatie worden toegevoegd voor gebruik in GIS.

Wanneer al streefbeelden voor de onderzoekslocaties bekend zijn kunnen we de ecologische kwaliteit ook aan deze streefbeelden toetsen.

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14