Aquatisch onderzoek

Aquatisch onderzoek

Aan de basis van het aquatische voedselweb staat het fytoplankton, de microscopisch kleine algen die rondzweven in het water. Eén niveau daarboven bevindt zich het zoöplankton, de microscopisch kleine dieren die rondzwemmen in de waterkolom. Het is een verborgen wereld met een grote natuurwaarde. Fytoplankton en zoöplankton zijn overal te vinden, van zeemilieu's tot in tuinvijvers en regenpoeltjes. Veel van deze soorten kunnen een goede indicatie geven over de kwaliteit van hun leefgebied. Dit geldt ook voor de waterdieren die zich in en op de waterbodem bewegen, macrofauna. Deze soortgroepen worden vaak gebruikt als aanvulling op parameters als temperatuur, zuurgraad (pH) en biochemisch zuurstof verbruik (BZV). Bovendien vragen Europese richtlijnen (KRW) onderzoek te doen aan fytoplankton en/of macrofauna. Doordat fyto- en zoöplankton zich snel voortplanten zijn veranderingen in hun leefomgeving ook snel waarneembaar, sneller dan bij vegetatie bijvoorbeeld. De medewerkers van Bureau Biota hebben ruime ervaring op het gebied van het bemonsteren en analyseren van fytoplankton, zoöplankton en macrofauna.

Microscopische
analyse

Microscopische analyses worden uitgevoerd door onze specialist Christophe Brochard. Bij onze analyses ligt de nadruk op zoetwaterplankton en zoutwaterplankton. Andere analyses worden vaak uitgevoerd in samenwerking met andere bureau's.

Meer lezen

Macrofauna
analyse

Macrofauna analyses worden uitgevoerd door onze specialist Rink Wiggers. Zowel de bemonstering als analyse van macrofauna kan worden verzorgd door Bureau Biota. Naast het bepalen van de soortensamenstelling en de abundantie, kan Bureau Biota ook de waterkwaliteit bepalen.

Meer lezen

Waterkwaliteits-
beoordeling

Aan de hand van verschillende soortgroepen die we aantreffen in, op en rondom de Nederlandse wateren kunnen we een inschatting van de waterkwaliteit maken. Hierbij wordt gekeken naar aan- of afwezigheid van indicatieve soorten binnen verschillende soortgroepen.

Meer lezen

Stadswaterscan

Om een goede beoordeling van een stadswater te maken is het belangrijk niet alleen naar de ecologie te kijken, maar ook naar de culturele en gebruikswaarden van deze wateren. Bij een stadswaterscan komen deze aspecten samen.

Meer lezen

Bureau Biota kan u van dienst zijn bij:

  • Analyses van de soortensamenstelling en dichtheid
  • Monitoring
  • Beheeradviezen
  • Natuurboeken over deze soortgroepen (Bureau Biota werkt hier momenteel aan)

Heeft u interesse of wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 0624620314