Agrarisch natuur- & landschapsbeheer

Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaan we het beheer wat agrariërs (laten) toepassen om de kwaliteit van natuur en landschap te waarborgen of te verbeteren. Binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt gebruik gemaakt van verschillende beheersingrepen. Deze vinden plaats op zowel de akkers en de weilanden als op de erven:
- Weidevogelbeheer (later maaien/nesten beschermen)
- Erfbeheer (beplanting, vogels creëren of beschermen (markeren)
- Ontzien van slootkanten bij maaiactiviteiten
- Matig of niet bemesten
- Poelen graven of plas-dras situaties creëren
- Houtsingels aanleggen

Door deze ingrepen toe te passen worden verschillende soortgroepen gestimuleerd. Dit kunnen zijn:
- insecten
- vogels
- zoogdieren

Bureau Biota kan u helpen door u van advies te voorzien, maar ook door onderzoek en monitoring in het gebied van uw interesse uit te voeren.

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14