Microscopische analyse

In sommige gevallen zijn organismen in het water zo klein dat het niet mogelijk is om ze zonder speciale apparatuur op naam te brengen. Dit is het geval bij fytoplankton en zoöplankton en soms bij macrofauna. Voor het analyseren van fytoplankton en zoöplankton wordt gebruik gemaakt omkeermicroscopen. De analyses vinden doorgaans plaats aan geconserveerde monsters, maar het analyseren van levende monsters behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u zelf de monsters verzamelen dan kan Bureau Biota adviseren over de juiste wijze van monsternemen. Bij het analyseren van monsters maken we gebruik van de meest recente versie van de TWN-lijst (Taxa Waterbeheer Nederland).

Fyto- en zoöplanktonanalyses
Voor wat betreft de analyse van fytoplankton en zoöplankton kan Bureau Biota u van dienst zijn bij het uitvoeren van de bemonsteringen en analyses. Bij ontvangst van de monsters worden deze gecontroleerd op de status van de conservering. Als de monsters door u zijn aangeleverd, ontvangen we bij de zending graag een monsterlijst. Deze willen we daarnaast graag digitaal ontvangen. Op basis van de monsterlijst kunnen we de zending controleren op volledigheid. Eventuele onduidelijkheden aangaande het aantal monsters of de status van de conservering worden direct teruggekoppeld. Foutief geconserveerde monster zijn mogelijk niet meer te analyseren. Afhankelijk van de vraag en de aard van de monsters wordt de hoeveel te analyseren submonster geoptimaliseerd. Het analyseren van levende monsters vergt directe actie van Bureau Biota. Daarom is het van belang, indien mogelijk, tijdig aan te geven wanneer u levende monster aan wil leveren. Deze monsters dienen we immers direct te verwerken. Houdt u bij korte termijn planning rekening met een spoedtoeslag. Naast het bepalen van de soortensamenstelling en abundantie kan Bureau Biota ook zorgen voor gegevens op het gebied van biovolumes. Deze gegevens worden gebruikt bij het bepalen van de graasdruk van zoöplankton op fytoplankton.

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14