© Bosrietzanger - Acrocephalus palustris

Bosrietzanger

(Acrocephalus palustris)

Vliegtijd: april - juli

Dit kleine bruine vogeltje is op het oog moeilijk te onderscheiden van gelijkende soorten, zoals de kleine karekiet. Waar de poten van de kleine karekiet grijs zijn, zijn die van de bosrietzanger meer geel-roze. Ze broeden in nattere gebieden met ruige begroeiing, waar ze één legsel van 4 tot 5 eieren produceren.

Ook de zang van de bosrietzanger maakt het soms lastig de soort te herkennen. Bosrietzangers imiteren namelijk de zang van andere vogelsoorten. Bij kenners van vogelgeluiden zorgt dit nog wel eens voor verwarring! Wanneer ze terugkomen vanuit Afrika na de winterperiode, doen ze ook de zang van soorten uit dat gebied na.

Deze trekvogel kan verspreid over het land worden aangetroffen in verwilderde vegetatietypen. Het is een insecteneter, die vanuit Afrika naar Nederland trekt van mei tot juni. De meeste exemplaren verlaten in augustus het land en om terug te keren naar het zuiden.