Klimaatadaptatie

Paneel klimaatadaptatie

Het weer op aarde wordt steeds extremer, doordat het klimaat aan het veranderen is. Regenbuien worden steeds heviger en perioden van hitte en droogte worden steeds langer. Om goed met deze veranderingen en de daarbij horende risico's om te kunnen gaan, moeten we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het aanpassen aan het klimaat noemen we klimaatadaptatie.

De klimaatadaptatie wordt op grote schaal aangepakt. Zo worden (natuur)gebieden aangepast voor de opvang van water en worden de riolen zo gemaakt dat ze meer water af kunnen voeren. De dijken worden versterkt en verhoogd om beter bestand te zijn tegen stormen en hoog water. Ook komt er steeds meer aandacht voor andere duurzame vormen van energieproductie.

Ook op kleine schaal kan iedereen een steentje bijdragen met aanpassingen aan eigen huis en tuin.

Regen in de ton

Regenwater van het dak komt vaak direct terecht in het riool en dat is eigenlijk zonde! Een eigen watervoorraad in je tuin wordt steeds belangrijker in de warme, droge zomers. Met het plaatsen van een regenton los je meerdere problemen op. Zo vang je regenwater op, waarmee het riool ontlast wordt. Het water uit de ton kan je gebruiken om de planten water te geven en zo gebruik je minder kraanwater. In regenwater zitten ook belangrijke voedingsstoffen die planten nodig hebben, dus mest is niet meer nodig.

Groene daken en gevels

Door de klimaatveranderingen stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Daarbij komt ook dat in steden temperatuur gemiddeld nog 5o C hoger ligt dan in het omringende gebied. Door daken en gevels te bedekken met planten, daalt de temperatuur
juist. Daarnaast vangt het ook water op en trekt het
insecten en vogels aan. In veel gemeenten
kun je hiervoor subsidie aanvragen.

Planten in de tuin

Door het planten van bomen en struiken  kun je de tuin ook koeler maken. Daarnaast nemen planten ook regenwater op en vangen ze fijnstof uit de lucht. Bovendien bieden ze natuurlijk plek aan een heleboel dieren.

Tegels eruit!

Door de grote hoeveelheid tegels en asfalt in de bebouwde kom, kan het water tijdens hoosbuien niet snel wegzakken in de grond en het rioolsysteem raakt daardoor snel overbelast. Door enkele tegels in je tuin te vervangen door planten, grind of boomschors, kan het water weer de grond in. Dit is beter voor de bodem en je hebt minder snel last van overstromingen.

Meer inspiratie opdoen?

Met kleine ingrepen zijn woningen en tuinen vrij eenvoudig aan te passen aan het veranderende klimaat. Wil je meer informatie of ideeën, dan kun je kijken op de website van Stichting Steenbreek. Zij werken samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. De Steenbreekvisie is dat groen weer vanzelfsprekend wordt voor iedereen in Nederland, van bewoner tot bestuurder.