Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Er is in Nederland een keur aan natuur- en cultuurlandschap en we hebben een groot aantal natuurgebieden. Om de natuurwaarden in dergelijke gebieden te behouden of te ontwikkelen verlenen de provincies subsidie volgens het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Binnen dit stelsel kan een investeringssubsidie of een subsidie voor functieverandering worden aangevraagd. Vooral bij de investeringssubsidie kan Bureau Biota een bijdrage leveren.

Binnen de regeling worden drie doelen genoemd:
- het omzetten van landbouwterreinen naar natuurterreinen
- het verhogen van natuurkwaliteit van het bestaande beheertype of landschapstype
- het omzetten van een natuurterrein van het bestaande beheertype naar een ander beheertype

Bureau Biota kan u van dienst zijn bij:

  • de planvorming
  • het onderzoek /de inventarisaties
  • de monitoring van het gevoerde beheer

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14