Waterkwaliteitsbeoordeling

Aan de hand van de verschillende soortgroepen die we aantreffen in, op en rondom de Nederlandse wateren kunnen we een inschatting van de waterkwaliteit maken. Hierbij wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van indicatieve soorten binnen verschillende soortgroepen. Indicatieve soorten zijn soorten die symbool staan voor een bepaalde habitatkwaliteit, bepaalde milieu-omstandigheden, omdat ze zichzelf alleen in stand kunnen houden onder bepaalde condities. Aan de hand van de soortensamenstelling kunnen we zo aflezen hoe het met een bepaald water(systeem) gaat.

Bureau Biota is hier op verschillende manieren mee bezig:

  • Ecoscan stadswateren (vogels, macrofauna, libellen, vis, vegetatie)
  • Bemonstering en analyse van fytoplankton en/of zoöplankton
  • Bemonstering en analyse van sieralgen
  • Bemonstering en analyse van macrofauna
  • Inventarisaties aan de hand van de watervegetatie

Wilt u meer over het bovenstaande weten? Bel of mail ons gerust.
info@bureaubiota.com | 06 24 62 03 14