Bijzonderheden

Paneel bijzonderheden

In de verschillende successiestadia van broekbos kunnen talloze soorten voorkomen. De soorten die hier onder worden beschreven zouden op verschillende momenten een plekje in dit broekbos kunnen vinden, maar zullen wel erg zeldzaam zijn. Je moet dus echt geluk hebben om ze aan te treffen.

Hieronder kun je meer informatie vinden over deze bijzondere soorten.

Waterbeestjes (macrofauna)

Amfibieën

Vissen

Libellen

Vlinders

Vogels

Zoogdieren