Landbeestjes

Naast alle grotere dieren die je op het land kan tegen, zoals egels, heel veel vogels, kikkers en slangen, zijn er ook een heleboel hele kleine dieren op het land te vinden, zoals insecten en spinnen. Insecten horen zelfs bij de grootste soortgroep op de wereld, alleen in Nederland kennen we al 20.000 soorten en dan hebben we dus de spinnen nog niet eens meegeteld.

Insecten zijn heel belangrijk voor het leven op aarde. Een hele grote groep soorten insecten zorgt  namelijk voor dat alle bloemen bestoven worden, zodat er weer vruchten en daarna nieuwe planten ontstaan. Die nieuwe planten en vruchten kunnen dan weer dienen als voedsel voor een heleboel andere dieren. Helaas is de laatste tijd door onderzoekers uitgevonden dat de aantallen insecten heel veel minder zijn geworden. Dit betekent dat bloemen minder goed bestoven worden en er dus minder voedsel wordt geproduceerd. Ook insecteneters zullen moeilijker genoeg voedsel kunnen vinden.

In het park rondom de vijver staan gelukkig nog veel bloemen en kun je nog veel insecten en andere kleine landbeestjes vinden. Hieronder vind je informatie over deze soorten. Het is een lang lijst geworden, daarom hebben we soorten die bij elkaar horen naast elkaar gezet in de volgende volgorde:

- Spinnen
- Sprinkhanen en cicaden
- Dagvlinders
- Nachtvlinders
- Zweefvliegen
- Kevers

Spinnen

Er zijn ook leuke liedjes geschreven over spinnen. Zo schreef Harrie Jekkers in 1985 het liedje 'Dag spin' en in 1986 werd door Kinderen voor Kinderen het liedje 'Spinnen' uitgebracht. Spinnen komen ook vaak voor in enge films en er zijn ook hele bekende verhalen over de spin Anansi. Deze verhalen komen uit West-Afrika en het Caribische gebied. Anansi is een slimme, sluwe spin met magische krachten.

Sprinkhanen en cicaden

Dagvlinders

Nachtvlinders

Zweefvliegen

Kevers