Snuitkevers

(Curculionidae)

De snuitkevers vormen een grote familie van insecten binnen de familie van de kevers. Ook bij de snuitkevers licht de naam al een tipje van de sluier op over het uiterlijk van de soorten. Veel snuitkevers hebben namelijk een lange ‘snuit’ die wel iets weg heeft van een lange neus. Aan het einde van deze snuit zitten monddelen waarmee ze kunnen knagen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld dazen en vlinders, die ook een soort lange ‘snuit’ hebben maar daar alleen mee kunnen prikken en/of zuigen). Bij sommige soorten is er amper sprake van een verlengde snuit. De letterzetter, een klein snuitkevertje dat bij grote uitbraken massale sterfte onder fijnsparren kan veroorzaken, is daar een voorbeeld van. Bij andere soorten is de snuit echter extreem lang. De eikelboorder en de hazelnootboorder zijn hier voorbeelden van. Deze snuitkevers gebruiken hun lange snuiten om gaatjes te boren in eikels en hazelnoten om daar een eitje in te leggen. De larve die uit het eitje komt eet de eikel of hazelnoot van binnen op en knaagt zich daarna een weg naar buiten. Als je dus een eikel of een hazelnoot vindt met een bijna perfect rond gaatje erin dan weet je wie de waarschijnlijke dader is. 

Veel soorten snuitkevers en hun larven eten graag allerlei soorten granen en zaden. Om deze reden wordt een aantal soorten als plaagdier beschouwd. De graanklander is bijvoorbeeld een snuitkever waarvan de volwassen dieren en de larven geweldige schade aan kunnen richten in graanvoorraden. De plaag bestrijden met gif heeft weinig zin want dan kan het graan daarna ook niet meer gebruikt worden om voedsel van te maken dus het weggooien van de hele graanvoorraad is dan vaak de enige oplossing. 

De soort op de foto is de groene bladsnuitkever (Phyllobius pomaceus). Het lijf van deze soort is zwart met een mooie groenblauwe glans er over. De kever leeft van stengels en bladeren. Voornamelijk van grote brandnetel en moerasspirea. De larve leeft onder de grond van wortels. De soort is algemeen en in vrijwel heel Nederland te vinden.