©Platte schijfhoren - Anisus vorticulus

Platte schijfhoren

(Anisus vorticulus)

Te zien: mei - september

De platte schijfhoren is een zeer plat, schijfvormig slakje van nauwelijks een halve centi­meter groot. Dit hoorn­bruine slakje heeft doorgaans vijf windingen die, naar de opening toe, steeds breder worden. De slak lijkt erg op de draaikolk-schijfhoren, Anisus vortex. Je kunt ze uit elkaar houden door te kijken naar de grootte en de kiel van de slakjes. De platte schijfhoren is kleiner en de kiel van het slakkenhuis zit precies middenin de vijfde wending, wat bij de draaikolk-schijfhoren niet het geval is.

Over het favoriete leefgebied van de slak is nog enige onduidelijkheid. De soort zou volgens de literatuur alleen voorkomen in zeer schone wateren, maar is inmiddels ook al meermaals in voedselrijkere systemen aangetroffen. Wat er op het menu van de platte schijfhoren staat is ook nog niet bekend. Waarschijnlijk eet de soort, net als andere schijfhorens, water- en oeverplanten, algen en afgestorven organisch materiaal.

De platte schijfhoren is en slakje waarvan de verspreiding in Europa zicht uitstrekt over het midden en noor­den van dit werelddeel. De soort komt voor van Groot-Brittannië tot in Rusland. In Nederland concen­treert de verspreiding van de platte schijfhoren zich met name binnen de laagveengebieden. Dergelijke gebie­den zijn op Europese schaal vrij schaars, waardoor de platte schijfhoren in ons land naar verhouding relatief algemeen ge­noemd kan worden.