© Porseleinhoen - Porzana porzana

Porseleinhoen

(Porzana porzana)

Vliegtijd: maart - september

Porseleinhoenen laten zich niet vaak zien. Ze zijn in het voorjaar op te merken door hun roep, die klinkt als een harde ‘hwiet’. Wie wel het geluk heeft om een individu te treffen, zal een vogel zien met een korte dikke roodgele snavel en witte vlekken op de kop en borst die geleidelijk overgaan in dwarsstrepen. De porseleinhoen is ongeveer 20 centimeter groot, en heeft een spanwijdte van 40 centimeter.

De soort broedt in dichte vegetaties in ondiep water. Het vrouwtje legt dan 8-12 eieren. De ouders zorgen samen voor hun jongen. Wanneer alle eieren uitgekomen zijn verlaten de jongen binnen 10 uur het nest. Binnen een paar dagen zoeken ze zelfstandig hun voedsel en binnen 45 dagen kunnen ze vliegen.

De porseleinhoen is een vogel die leeft in moerassige gebieden. Een belangrijke voorwaarde voor deze vogel is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. De soort broedt van West-Europa tot ver in Azië en overwintert in Afrika.