Waterbeestjes

Waterbeestje vind je in allerlei soorten en maten. Sommige waterdiertjes zitten maar een deel van hun leven in het water, bijvoorbeeld de larven van libellen, waterjuffers, kikkers, padden, kevers en eendagsvliegen. Andere waterdiertjes blijven hun hele leven in het water wonen, zoals vissen en watervlooien en waterslakken. Het ene dier leeft op het water (bijvoorbeeld schaatsenrijders) en het andere blijft altijd onder water (bijvoorbeeld de tiendoornige stekelbaars).

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende soorten die op de picknicktafel ook al aan bod kwamen.

Macrofauna

Vissen

Amfibieën