Waterkevers

Coleoptera

De geelgerande waterroofkever en de tuimelaar die ook beschreven worden, zijn natuurlijk ook waterkevers, maar er zijn in Nederland nog veel meer soorten waterkevers te vinden! Sommige soorten zijn heel klein, maar anderen kunnen juist erg groot worden. Een bekend voorbeeld van een klein waterkevertje is het schrijvertje. Ze zien eruit als kleine, langwerpige, metalen bolletjes die over het wateroppervlak scheren (hoewel ze ook onder water kunnen zwemmen). Deze soort is vooral bekend, omdat ze soms op het wateroppervlak heel snel kleine cirkeltjes zwemmen. Ze doen dat vaak in groepen en dan lijkt het bijna een soort dans. Om deze reden worden ze ook wel draaikevertjes genoemd.

De grote spinnende watertor is juist een hele grote waterkever. Ze kunnen bijna 5 centimeter lang worden! In tegenstelling tot de geelgerande waterroofkever en de tuimelaar is deze kever geen jager, hij eet alleen maar dode dieren en plantaardig voedsel. Het interessante is, dat de larve van deze kever juist wel een hele felle rover is. Zijn naam heeft de grote spinnende watertor te danken aan het feit, dat de vrouwtjes een soort cocon spinnen om de eitjes in te leggen. Spinnen en rupsen maken ook veel gebruik van spindraden, maar voor kevers is het vrij bijzonder.

De kever op de foto is een gegroefde haarwaterroofkever. De naam verraadt al dat het geen vegetariër is. Ook deze soort heeft wel iets weg van de geelgerande waterroofkever, maar blijft een stuk kleiner: minder dan 2 centimeter lang. Ook de larve is een roofdier. Doordat de soort en stuk kleiner blijft dan de grotere waterroofkevers zoals de geelgerande waterroofkever en de tuimelaar, zijn ook de prooien waar ze op jagen minder groot. Dit geldt zowel voor de volwassen kevers als voor de larven. Ook de gegroefde haarwaterroofkever is vrij algemeen en kun je in het grootste deel van het land wel vinden. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar de soort allemaal is waargenomen.