Vogels

Natuurinfotafel Groningen Beijum Vogels

Vogels zijn dieren met twee poten en twee vleugels, waarvan het lichaam bedekt is met veren. Het hebben van veren is heel uniek. Op aarde hebben alleen vogels veren.

In het gebiedje waar onze picknicktafel staat kun je verschillende soorten vogels tegenkomen. Je zou er roofvogels en zangvogels kunnen zien, maar het vaakste zal je hier struweelvogels tegenkomen. Dit zijn de vogels die zich het liefst ophouden in kleinschalige, besloten of halfopen landschappen, zoals rondom de picknicktafel aan het Kettingpad in Beijum Groningen. Roofvogels zijn vleesetende vogels die actief op prooien jagen. Bij het Kettingpad zul je waarschijnlijk vaker de zangvogels en/of struweelvogels tegenkomen. Veel van deze vogels eten juist bessen, zaden en insecten. Vogels bouwen nesten en leggen daarin eitjes waar uiteindelijk de jonge vogeltjes uit komen. Waar de vogels het meest van de tijd verblijven en waar deze hun jongen krijgen, kan soms letterlijk een wereld van verschil zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld vogels die alleen in de zomer in Nederland zijn om hier te broeden. De rest van de tijd wonen ze bijvoorbeeld helemaal in Afrika. Andersom heb je ook vogels die ergens anders broeden, maar de rest van de tijd in Nederland wonen, zoals sommige ganzen.

Hieronder vind je informatie over verschillende vogelsoorten die in een struweel leven.