Fitis

(Phylloscopus trochilus)

Vliegtijd: maart - juli

De fitis is een grijsbruine vogel, met bruinroze poten en een lichte oogstreep. De kleur van het mannetje en het vrouwtje verschilt niet van elkaar. Bij de fitis zingt alleen het mannetje. Op die manier kan hij een vrouwtje versieren en zijn territorium afbakenen. De fitis en de tjiftjaf lijken heel erg op elkaar. De zang van de fitis is heel anders dan de zang van de tjiftjaf, waardoor je ze goed uit elkaar te houden.

In het broedseizoen bouwt de fitis een nestje op de grond tussen hoog gras. Het vrouwtje legt meestal 2 keer in het seizoen 6 tot 7 eieren. Het vrouwtje zit ongeveer 2 weken te broeden, waarna de kuikens uit het ei kruipen. Na nog eens 2 weken zijn de jongen groot genoeg om het nest te verlaten. Ze worden dan nog wel een poosje gevoerd door de ouders.

Deze vogels komen in de zomer naar Nederland om te broeden en vliegen in de herfst weer terug naar Centraal-Afrika om te overwinteren. In Nederland komt de fitis voor in open bossen, parken en tuinen. Op de verspreidingskaart is te zien dat ze bijna overal in Nederland voorkomen.