©

Braamsluiper

(Sylvia curruca)

Broedtijd: april - augustus

Deze vogels komen in het voorjaar vanuit Centraal-Afrika naar Nederland om te broeden. In de herfst vliegen ze weer terug naar hun overwinteringsgebieden. De braamsluiper kom je in Nederland vooral in parken, tuinen en struwelen. Klik maar eens op de kaart om te ontdekken waar ze pas nog zijn gevonden.

De braamsluiper is een grijsbruine vogel met een grijze kop en een witte keel. De mannetjes en vrouwtjes van deze soort zien er hetzelfde uit. Het mannetje zingt maar een paar weken per jaar om een vrouwtje te versieren en om andere mannetjes te laten weten dat dit zijn plekje is. Als hij zingt is het vrij hard. Meestal is dit in de periode rond eind april en begin mei.

Het vrouwtje van de braamsluiper heeft in de zomer 1 keer een nestje met 4 tot 6 eieren. Het nest wordt op een goed beschermde plek in een stekelige plant gebouwd, zoals de meidoorn of de braam. Het broeden duurt ongeveer 2 weken en wordt door beide ouders afgewisseld. Na 2 weken in het nest zijn de jongen groot genoeg om het nest te verlaten. Ze worden dan nog wel een tijdje gevoerd door de ouders.