Grasland

Natuurinfotafel Groningen Beijum Grasland

Graslanden zijn gebieden waar voornamelijk grassen groeien. In Nederland zijn dit vooral cultuurgraslanden waar bijvoorbeeld koeien op grazen, maar er bestaan ook natuurlijke graslanden, zoals steppen of savannes. Steppen of savannes hebben we in Nederland niet, maar we hebben wel andere, enigszins natuurlijke graslanden. Dat zijn bijvoorbeeld de graslanden die onder invloed staan van de zee: de kwelders. Veel graslanden in Nederland noemen we tegenwoordig half-natuurlijk. Hier hebben we in ons land verschillende typen van: bijvoorbeeld heischrale graslanden, kalkgraslanden, blauwgraslanden en dotterbloemgraslanden. Elk graslandtype kent zijn eigen combinatie van plantensoorten.

Hieronder vind je informatie over verschillende soorten planten die je in een grasland kan vinden.