Grasland

Natuurinfotafel Groningen Beijum Grasland

Graslanden zijn gebieden waar voornamelijk grassen groeien. In Nederland zijn dit vooral cultuurgraslanden waar bijvoorbeeld koeien op grazen, maar er bestaan ook natuurlijke graslanden, zoals steppen of savannes. Steppen of savannes hebben we in Nederland niet, maar we hebben wel andere, enigszins natuurlijke graslanden. Dat zijn bijvoorbeeld de graslanden die onder invloed staan van de zee: de kwelders. Veel graslanden in Nederland noemen we tegenwoordig half-natuurlijk. Hier hebben we in ons land verschillende typen van: bijvoorbeeld heischrale graslanden, kalkgraslanden, blauwgraslanden en dotterbloemgraslanden. Elk graslandtype kent zijn eigen combinatie van plantensoorten.

Hieronder vind je informatie over verschillende soorten planten die je in een grasland kan vinden.

Grote engelwortel (Angelica archangelica)

Bloeitijd: juli - september

Deze kruidachtige plant heeft kleine, witte bloemetjes die een scherm vormen. Grote engelwortel kan 90 tot 250 cm hoog worden. Je kan deze plant vinden langs waterkanten, in struwelen, moerassen en ruige graslanden. Ze staan vaak op plaatsen waar een beetje zon en een beetje schaduw te vinden is. Er moet wel genoeg water in de bodem aanwezig zijn. Ze houden dus wel van een beetje natte voeten.

Verspreiding

In Nederland vind je grote engelwortel vooral langs de grotere rivieren en bijvoorbeeld langs het IJsselmeer. Klik maar eens op het kaartje hiernaast. Dan kan je zien waar de plant nu groeit.

Reukgras (Anthoxanthum odoratum)

Bloeitijd: april - juni

Dit gras heeft een korte, smalle aarpluim, waar de bloemen aan zitten. Reukgras wordt tussen de 10 en 80 cm hoog. Deze plant kan je vinden op plaatsen waar weinig voedingsstoffen in de grond zitten, zoals in bermen, op open plekken op de hei of in het bos en in graslanden. Reukgras houdt van de zon en een klein beetje schaduw. 
Reukgras doet zijn naam eer aan, want in de bloeitijd kan je het gras goed ruiken.


Verspreiding

In Nederland kan je reukgras bijna overal vinden. Rond het IJsselmeer is deze plant zeldzamer. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar reukgras op dit moment groeit.

Madeliefje (Bellis perennis)

Bloeitijd: april - september

Het madeliefje (ook wel meizoentje) is een kruidachtige plant die een klein, wit bloemetje heeft met een geel hart. Meestal wordt dit plantje niet zo groot, 5 - 15 cm. Deze plant lijkt wel op de margriet, maar die is veel groter. Het madeliefje kan eigenlijk overal groeien waar de zon schijnt. Je vindt ze vaak in bermen, tuinen, graslanden en zelfs tussen de stenen van de stoep. Overdag staan de bloemen wijd op, maar ’s avonds, of als het slecht weer is, gaan de bloemen dicht. De wetenschappelijk naam van dit plantje (Bellis perennis) betekent ‘eeuwige schoonheid’.

Verspreiding

Doordat het madeliefje eigenlijk overal kan groeien, vind je dit plantje ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

Bloeitijd: april - juni

Dit kruidachtige plantje heeft lichtroze bloemetjes. Deze plant kan 15 tot 50 cm hoog worden. De pinksterbloem kan je vinden op zonnige plekken waar het ook een beetje nat is. Vaak zie je ze in weilanden die heel weinig bemest worden. Je kunt deze plant ook tegenkomen in bermen, langs de waterkant of in bossen. In het voorjaar vindt je rondom deze plant ook het oranjetipje, een wit vlindertje waarvan het mannetje een oranje puntje aan de voorvleugels heeft. Het oranjetipje gebruikt de pinksterbloem als waardplant. Ze leggen er hun eitjes op (vaak 1 per plant) en de rupsen eten dan van deze plant, beginnend bij de bloemen.

Verspreiding

In Nederland komt de pinksterbloem door het hele land verspreid voor. Doordat er door boeren steeds meer mest wordt gebruikt in hun weilanden, zien we steeds minder pinksterbloemen. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Akkerdistel (Circium arvense)

Bloeitijd: juni - september

De akkerdistel is een kruidachtige plant met paarse bloemen. De plant kan 60 tot 120 cm hoog worden. Aan de bladeren zitten scherpe stekels. De akkerdistel groeit net als de meeste planten van het grasland graag op zonnige plekken waar het niet al te nat is. Je kan de plant op veel verschillende plaatsen zien groeien, zoals in bermen, langs randen van akkers, in struwelen en in het bos.

Verspreiding

De akkerdistel vind je verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Kropaar (Dactylis glomerata)

Bloeitijd: mei - augustus

Kropaar is een grasachtige plant. De plant kan 30 tot 90 cm hoog worden. Aan de top van de stengel zitten korte, bolle aartjes. Hier zitten de bloemen aan. Kropaar groeit op zonnig plaatsen in grasland, in bermen, op dijken, in bossen en langs de randen van het bos.


Verspreiding

Kropaar vind je verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Gestreepte witbol (Holcus lanatus)

Bloeitijd: mei - september

De gestreepte witbol is een grasachtige plant. Aan het einde van de stengel zit een aar met roze bloemtjes. De stengel en de bladeren van de plant zijn behaard, daardoor voelt deze heel zacht. Gestreepte witbol kan 30 tot 90 cm hoog worden. Dit gras groeit op zonnige plaatsen in graslanden waar het vochtig is. Verder groeit deze plant ook in bermen, op dijken, in struwelen en open plekken in het bos. 

Verspreiding

De gestreepte witbol vind je verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Gewone margriet (Leucanthemum vulgare)

Bloeitijd: mei - augustus

De gewone margriet is een kruidachtige plant en heeft een grote witte bloem met een geel hart, net zoals het madeliefje. De margriet kan een stuk hoger worden dan het madeliefje, namelijk 30 tot 60 cm. Deze plant groeit het liefst op zonnige plekken waar geen mest wordt gestrooid, zoals in graslanden, op dijken of in wegbermen. Op kale grond is de margriet vaak een van de eerste planten aanwezig.

Verspreiding

De gewone margriet vind je verspreid door heel Nederland, maar in het noorden van ons land komt ze minder vaak voor. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Gewone rolklaver (Lotus corniculatus)

Bloeitijd: mei - november

Gewone rolklaver is een kruidachtige plant met kleine, gele bloemetjes. Deze plant kan 25 tot 50 cm hoog worden. Rolklaver groeit graag op droge, zonnig plaatsen waar weinig mest in de grond zit. Je kan deze plant vinden in graslanden, in bermen, in zeeduinen en langs het spoor.


Verspreiding

De gewone rolklaver vind je verspreid door heel Nederland, maar in het noorden van ons land komt deze minder vaak voor. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Smalle weegbree (Plantago lanceolata)

Bloeitijd: mei - november

Smalle weegbree is een kruidachtige plant met onopvallende bloemetjes. Aan het einde van de stengel zit een langwerpig aartje waaraan de bloemetjes groeien. Deze zijn heel klein en doorschijnend wit van kleur. De helmdraden steken ver buiten de bloemen, waardoor je ze duidelijk kan zien hangen als een soort korte draadjes rondom de aar. De plant groeit vooral op zonnige, open plekken in een grasland, in bermen, langs de waterkant en zelfs tussen stoep- of straatstenen.

Verspreiding

Doordat smalle weegbree eigenlijk overal kan groeien, vind je deze soort ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Zilverschoon (Potentilla anserina)

Bloeitijd: mei - augustus

Bloeitijd: mei - augustus

Verspreiding

Doordat zilverschoon eigenlijk overal kan groeien, vind je deze soort ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Boterbloem (Ranunculus sp.)

c

Van de boterbloem bestaan verschillende soorten. In een grasland vind je meestal scherpe boterbloem. Deze boterbloem is een kruidachtige plant met een gele bloem en een geel hart. De plant kan 30 tot 90 cm hoog worden en groeit het liefste op een zonnige plek waar het wat vochtig is. De boterbloem kan heel goed tegen begrazing en bemesting.


Verspreiding

Je vind de scherpe boterbloem verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius)

Bloeitijd: mei - oktober

De grote ratelaar is een kruidachtige plant met gele bloemen en een paars puntje aan het bovenste blad van de bloem. Deze plant groeit op zonnige, vochtige plaatsen, waar weinig voedingsstoffen in de bodem zitten. Grote ratelaar komt van nature voor in graslanden, in bermen, op dijken, zeeduinen en vroeger ook langs akkers. De groeiplaatsen voor deze plant zijn voor het grootste deel verdwenen, waardoor grote ratelaar eigenlijk alleen nog in natuurgebieden voorkomt. De grote ratelaar is een half-parasiet. De plant dringt met haar wortels de wortels van andere planten (meest grassen) binnen en verbruikt zo de mineralen van andere planten om te kunnen groeien. Op plekken met grote ratelaar vindt je daardoor op den duur minder grassen.

Verspreiding

De grote ratelaar is in Nederland steeds moeilijker te vinden. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)

Bloeitijd: mei - juli

De echte koekoeksbloem is een kruidachtige plant met rose bloemen. De blaadjes van de bloemen (kroonbladen) lijken wel gescheurd. De plant wordt 30 tot 90 cm hoog en groeit graag op open plekken waar het wat vochtig is. Dit kan zijn in een grasland, in bermen, langs de sloot of in natte bossen.


Verspreiding

Je kan de echte koekoeksbloem door heel Nederland vinden, maar er zijn steeds minder planten te vinden. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale)

Bloeitijd: maart - mei

De gewone paardenbloem is een kruidachtige plant met gele bloemen en een geel hart. De plant kan 5 tot 40 cm hoog worden. De paardenbloem houdt van zonnige plekken waar geen schaduw komt. Je kan deze plant vinden op heel veel verschillende plaatsen, zoals graslanden, bermen, dijken, zeeduinen, tussen stenen, in de tuin, langs de bosrand en langs de waterkant.

Verspreiding

Doordat de gewone paardenbloem eigenlijk overal kan groeien, vind je deze ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius)

Bloeitijd: juni - juli

De paarse morgenster is een kruidachtige plant met een paarse bloem en kan 60 cm tot 1,20 m hoog worden. Zoals de naam van deze plant al zegt, bloeit hij alleen in de morgen. Oorspronkelijk komt de paarse morgenster uit het Middelandse zee gebied en houdt dus van zonnige plekken. De grond moet wel vochtig zijn. Heel vroeger (vóór de 17e eeuw) werd de wortel van de paarse morgenster gegeten door mensen. 

Verspreiding

De paarse morgenster werd langs de kust verbouwd daar komt de plant ook nu nog het meeste voor. Het is een zeldzame plant in Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Kleine klaver (Trifolium dubium)

Bloeitijd: mei - september

Kleine klaver is een kruidachtige plant met hele kleine, gele bloemetjes. De plant wordt 5 tot 30 cm hoog en groeit op zonnige, open plekken in grasland. Je kan de kleine klaver ook vinden in bermen, langs schelpenpaadjes, op zeeduinen en dijken.Verspreiding

Kleine klaver vind je verspreid door heel Nederland, maar niet zoveel in Flevoland en in het noorden van Friesland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Rode klaver (Trifolium pratense)

Bloeitijd: mei - november

Rode klaver is een kruidachtige plant van 15 tot 50 cm hoog, met roze tot rode bloemen die op een bolletje lijken. Op de ovale blaadjes staat een brede, witte, v-vormige vlek. Rode klaver groeit op zonnige, warme plaatsen. Je kan deze plant vinden in graslanden, bermen en tuinen, op dijken en in zeeduinen. Vaak staat deze plant op dezelfde plekken als witte klaver en groeien ze door elkaar heen.

Verspreiding

Doordat rode klaver eigenlijk overal kan groeien, vind je deze plant ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Witte klaver (Trifolium repens)

Bloeitijd: mei - november

De witte klaver is een kruidachtige plant met witte bloemetjes die aan het einde van het steeltje een bolletje vormen. Deze plant kan 5 tot 25 cm hoog worden. De blaadjes zijn rond en hebben een dunne, witte, v-vormige vlek. Deze klaver groeit op dezelfde plekken als de rode klaver (zie elders op de website). Vaak staan witte en rode klaver ook door elkaar heen. Witte klaver staat op zonnige, warme plekken in graslanden, bermen, op dijken, in zeeduinen en langs de waterkant.

Verspreiding

Doordat witte klaver eigenlijk overal kan groeien, vind je deze soort ook verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.

Vogelwikke (Vicia cracca)

Bloeitijd: juni - september

Vogelwikke is een kruidachtige plant met paarse bloemen en kan 30 cm tot wel 2 m hoog worden. Vogelwikke stelt geen speciale eisen aan de plek waar hij kan groeien.  Je kan deze plant dan ook op veel verschillende plekken vinden, zoals bosranden, graslanden, moerassen, bermen,  struwelen, dijken en heggen van tuinen. Vogelwikke is een vrij slappe plant en heeft geen stevige stengels. De plant vindt door middel van ranken steun op/houvast aan andere planten. 

Verspreiding

Doordat vogelwikke geen speciale groeiplaats heeft, vind je deze soort verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.