© Vogelwikke - Vicia cracca

Vogelwikke

Vicia cracca

Bloeitijd: juni - september

Vogelwikke is een kruidachtige plant met paarse bloemen en kan 30 cm tot wel 2 m hoog worden. Vogelwikke stelt geen speciale eisen aan de plek waar hij kan groeien.  Je kan deze plant dan ook op veel verschillende plekken vinden, zoals bosranden, graslanden, moerassen, bermen,  struwelen, dijken en heggen van tuinen. Vogelwikke is een vrij slappe plant en heeft geen stevige stengels. De plant vindt door middel van ranken steun op/houvast aan andere planten.

Doordat vogelwikke geen speciale groeiplaats heeft, vind je deze soort verspreid door heel Nederland. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.