Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

Bloeitijd: mei - oktober

De grote ratelaar is een kruidachtige plant met gele bloemen en een paars puntje aan het bovenste blad van de bloem. Deze plant groeit op zonnige, vochtige plaatsen, waar weinig voedingsstoffen in de bodem zitten. Grote ratelaar komt van nature voor in graslanden, in bermen, op dijken, zeeduinen en vroeger ook langs akkers. De groeiplaatsen voor deze plant zijn voor het grootste deel verdwenen, waardoor grote ratelaar eigenlijk alleen nog in natuurgebieden voorkomt. De grote ratelaar is een half-parasiet. De plant dringt met haar wortels de wortels van andere planten (meest grassen) binnen en verbruikt zo de mineralen van andere planten om te kunnen groeien. Op plekken met grote ratelaar vindt je daardoor op den duur minder grassen.

De grote ratelaar is in Nederland steeds moeilijker te vinden. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze plant nu groeit.