Bijenhotel

Een bijenhotel is een soort houten nestkast met allemaal gaatjes, liefst van verschillende formaten. Deze gaatjes kunnen dan gebruikt worden door insecten om te schuilen, slapen of om er nestjes in te bouwen. Omdat wij mensen onze leefomgeving steeds netter willen hebben verdwijnen plekken waar insecten zoals bijen hun nestjes kunnen bouwen in rap tempo. Dit is een gevaarlijk verandering ook voor de mensen. Als wij niet zorgen dat de bijen blijven leven, worden onze gewassen niet meer bestoven en gaan deze niet groeien. Daardoor is er minder eten voor de mens. Het is dus heel belangrijk dat we zorgen dat we deze insecten bij ons in de buurt houden. Om ervoor te zorgen dat bijen, wespen en ander vliegend gespuis weer extra leefruimte krijgt kan je zelf een bijenhotel maken en ophangen. Een bijenhotel biedt dan een deel van die leefruimte die voor veel verschillende insecten, niet alleen bijen, zo belangrijk is. Door in je bijenhotel te werken met gaatjes van verschillende grootte biedt je ‘woonruimte’ voor verschillende insectensoorten. 

Zou je zelf een bijenhotel willen bouwen? Klik dan op knopje 'handleiding' om een handleiding voor een bijenhotel te downloaden.

Hieronder vind je informatie over een aantal soorten die je in en rondom bijenhotels aan kan treffen.

Download hier de handleiding om zelf een bijenhotel te maken!