Gewone goudwesp

Chrysis ignita

Vliegtijd: april - september

De gewone goudwesp is een prachtig klein wespje met opvallende kleuren. De kop en het borststuk zijn metaalachtig blauw tot groenblauw. Het achterlijf is metaalachtig rood/roze/paars van kleur. Dit wespje legt vaak eitjes in het nest van metselbijen (zie elders op deze website). Om die reden wordt het insect ook wel een koekoekswesp genoemd. Je hebt ook koekoeksbijen. Die leggen ook eitjes in het nest van een ander. Dat doet de vogel die koekoek heet ook, die legt het ei in het nest van een andere vogelsoort. Vandaar dat de naam 'koekoek' ook voor bijen en wespen wordt gebruikt.

Je kunt deze goudwesp vanwege zijn gedrag dus vaak zien bij bijenhotels. De goudwesp wacht namelijk tot de andere bij of wesp in het nest gaat om een eitje te leggen. Dan legt de goudwesp er snel zelf een eitje bij. Soms gaat de bij of wesp waar het nestje van is dan proberen te steken, maar het is moeilijk steken in het harde pantser van de goudwesp.

Doordat de gewone goudwesp maar zo klein is, wordt de soort niet zo snel gezien. Hierdoor weten we nog niet goed waar dit wespje allemaal leeft. Klik maar eens op het kaartje om te ontdekken waar de gewone goudwesp pas nog is aangetroffen.