Geelgerande tubebij

Stelis punctulatissima

Vliegtijd: mei - augustus

Tubebijen zijn een groep van vrij kleine, zwarte, koekoeksbijen zonder haren. De tubebijen gebruiken de tronkenbijen, klokjesbijen, metselbijen of wolbijen als gastheer. Met koekoeksbijen bedoelen we alle bijensoorten die zelf geen voedsel voor hun jonge bijen verzamelen, maar hun eitjes leggen in het nest van andere bijensoorten die wel zorgen voor hun jonge bijen, de gastheersoorten. De geelgerande tubebij is zo’n koekoeksbij. De larve maakt het ei van de andere bijensoort in het nest kapot of dood de larve en leeft dan van het voedsel dat nog in het nest aanwezig is.

De geelgerande tubebij is vernoemd naar de gele randjes van de verschillende deeltjes (segmenten) van het achterlijf. Het is een van de grootste soorten binnen de groep van de tubebijen. Een geelgerande tubebij kan wel 1 cm groot worden. De grote wolbij is favoriet als gastheer. Dit betekent dat de geelgerande tubebij vooral nesten van de grote wolbij binnendringt om eitjes in te leggen.

De geelgerande tubebij komt vooral voor in dorpen en steden. In Nederland zijn niet zoveel mensen die de verschillende soorten bijen goed kunnen herkennen. Dit betekent dat deze soort misschien wel op meer plekken voorkomt dan nu bekend is. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze soort pas nog is ontdekt.