Broekbossenonderzoek Groningen

Rink Wiggers doet namens Bureau Biota onderzoek naar de macrofauna van broekbossen. Broekbossen zijn vallen in de categorie moerasbossen. Dergelijke bossen zijn te herkennen, doordat het er altijd nat is. De hoge grondwaterstand wordt meestal bepaald door kwel, waardoor in broekbossen zeer kenmerkende soorten te vinden zijn.

Rondom Groningen worden verschillende terreinen onderzocht van de Gemeente Groningen, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tijdens de voorjaarsbemonstering werden de rossige schaatsenrijder en de rode watermijt aangetroffen. Beide soorten zijn nog niet eerder in Groningen gevonden. In het najaar zal een nieuwe ronde bemonsteringen plaatsvinden.

DvhN Broekbossen