Ecologisch advies, onderzoek en educatie

Welkom bij Bureau Biota

Bureau Biota is een onafhankelijk ecologisch advies-, onderzoek- en educatiebureau met een groot netwerk en brede expertise op het gebied van fytoplankton, zoöplankton, macrofauna, mossen, vegetatie, sprinkhanen, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. De kennis over deze soortgroepen zetten wij op verschillende manieren in bij advies-, onderzoeks- en educatie-activiteiten. Hoe Bureau Biota dit doet kunt u ontdekken via de onderstaande buttons.

Advies Flora en Fauna

Flora & fauna advies

Wij kunnen een Quickscan Wet natuurbescherming verzorgen, SNL en Agrarisch natuurbeheer. Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van Vogels, Reptielen & Amfibieën, Zoogdieren, Vlinders & Libellen, Sprinkhanen & Krekels, Flora, Mossen.

Meer lezen
Natuureducatie

Natuureducatie

Door onze ruime ervaring met meerdere soortgroepen zijn we in de positie verschillende cursussen aan te bieden. Wij bieden cursussen op maat aan en kunnen deze ook combineren met excursies en veldbezoeken. Daarnaast ontwikkelen wij boeken en informatievoorzieningen.

Meer lezen
Aquatisch onderzoek

Aquatisch onderzoek

De medewerkers van Bureau Biota hebben ruim 10 jaar ervaring op het gebied van fytoplankton en zoöplankton.
U kunt bij Bureau Biota terecht voor analyses van de soortensamenstelling, maar ook voor dichtheid, monitoring, beheeradviezen en natuurboeken over deze soortgroepen.

Meer lezen

Ons team

In 2014 besloten Christophe Brochard en Gabi Milder, hun kennis, enthousiasme en gedrevenheid te bundelen en een eigen bureau op te richten. Inmiddels is het team uitgebreid met twee enthousiaste collega's.

Bureau Biota Christophe Brochard

Christophe Brochard
Directie

Christophe heeft kennis over een groot aantal soortgroepen, van microscopisch kleine algen tot zoogdieren. Binnen Bureau Biota voert hij veel monitorings- en inventarisatieprojecten uit. Daarnaast is hij onze specialist fytoplankton en zoöplankton.

Lees meer
Bureau Biota Gabi Milder

Gabi Milder-Mulderij
Directie

Gabi is gepromoveerd in de aquatisch ecologie. Binnen Bureau Biota schrijft zij o.a. onderzoeksvoorstellen en -rapporten. Daarnaast verzorgt ze ook de resultaatanalyses voor waterkwaliteitsbepalingen en stadswaterscans.

Lees meer
Bureau Biota Rink Wiggers

Rink Wiggers
Projectleider ecologie

Rink heeft ruime ervaring in de aquatische ecologie en is onze specialisatie macrofauna. Hij voert inventarisaties en bemonsteringen uit. Binnen Bureau Biota is hij verantwoordelijk voor alle projecten gerelateerd aan macrofauna.

Lees meer
Bureau Biota Saskia de Vries

Saskia de Vries
Projectleider ecologie

Saskia is zowel ecoloog als docent. Binnen Bureau Biota is zij vooral betrokken bij de educatieve kant van het bedrijf. Daarnaast werkt zij mee aan monitoringen en inventarisaties van dagvlinders en libellen.

Lees meer
Bureau Biota Sanne Moedt

Sanne Moedt
Student RuG

Sanne studeert momenteel ecologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Binnen Bureau Biota voert zij een onderzoek uit naar zooplanktonsoorten als indicatoren voor waterkwaliteit van Arctische wateren.

Lees meer

Stageplaatsen
Stagaires en studenten

Op dit moment is er binnen Bureau Biota helaas geen ruimte voor nieuwe stagiares of studenten. 
Voor een overzicht van reeds uitgevoerde onderzoeken door studenten klikt u op de knop 'lees meer'.

Lees meer

Contact

Adres 1
Van Schendelstraat 1
9721GV Groningen

Adres 2
Oude Marswal 38
8015 ED Zwolle

Christophe Brochard: 06 25 29 60 88
Gabi Milder: 06 24 62 03 14
Rink Wiggers: 06 12 85 25 59
Saskia de Vries: 06 27 26 41 57

info@bureaubiota.com

Stel hieronder uw vraag, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Versturen

Wij hebben op dit moment helaas geen ruimte om nieuwe stagiaires of studenten te begeleiden