Tuimelaar

Cybister lateralimarginalis

De tuimelaar is een soort waterroofkever die vaak wordt aangezien voor de geelgerande waterroofkever. Ze lijken dan ook heel sterk op elkaar, maar er zijn een aantal verschillen waardoor je kunt zien of je met een tuimelaar of met een geelgerande waterroofkever te maken hebt. Ten eerste is de tuimelaar in vergelijking met de geelgerande waterroofkever duidelijk breder van achter. Je zou kunnen zeggen dat de tuimelaar wat meer druppelvormig is dan de geelgerande waterroofkever, die wat meer ovaal is. Ten tweede loopt de gele rand bij de tuimelaar alleen langs de randen van het lichaam, terwijl bij de geelgerande waterroofkever ook het hele borststuk een gele rand heeft. Om het extra ingewikkeld te maken is er ook nog een andere soort geelgerande waterroofkever, de veengeelgerande waterroofkever, die dan weer geen geel omrand borststuk heeft, maar die heeft dan wel weer een geel kraagje, wat de tuimelaar niet heeft.

Verder zijn er ook qua levensstijl veel overeenkomsten tussen de soorten. Zowel de larven als de volwassen kevers zijn bij beide soorten felle jagers. Ze eten ook min of meer dezelfde prooien: (larven van) andere insecten, kikkervisjes en soms zelfs visjes en salamanders. Net als de geelgerande waterroofkever kan ook de tuimelaar prima vliegen, maar komt hij op het land maar moeizaam vooruit. Vliegen doen ze vooral om nieuwe leefgebieden te zoeken. Ze doen het zelden, maar als ze het doen, is dat vaak ’s avonds of ’s nachts.

Ook de tuimelaar is een vrij algemene soort die in verschillende soorten wateren door heel Nederland aangetroffen kan worden. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar de soort allemaal is waargenomen.