Draaikolk-schijfhoren

Anisus vortex

De draaikolk-schijfhoren is een klein slakje van nog geen centimeter groot dat in zoet water leeft. Qua vorm lijkt deze slak op de bekende posthorenslak, maar deze is veel groter en kan tot wel 3,5 centimeter groot worden. Als je de schelp op zijn zij legt kun je zien dat deze heel plat is. Dan kun je ook het verschil zien tussen de draaikolk-schijfhoren en een andere soort waar hij veel op lijkt: de platte schijfhoren. De draaikolk-schijfhoren is aan één zijde namelijk sterk afgeplat met een soort ‘randje’ op de overgang van het bolle naar het platte gedeelte, terwijl de platte schijfhoren dit (ondanks de naam) niet heeft, deze is veel regelmatiger gevormd.

De platte schijfhoren is veel kieskeuriger op het water waarin hij leeft en komt alleen voor in helder en zeer schoon water. Hierdoor zijn ze erg zeldzaam geworden en streng beschermd. Als je dus een keer een schijfhoren vangt is het goed om te kijken welke van de twee je gevangen hebt. Meestal zal het een draaikolk-schijfhoren zijn, omdat die veel algemener is dan de platte schijfhoren, maar als je een keer een platte schijfhoren vangt, heb je iets heel bijzonders gevonden!

De draaikolk-schijfhoren is zeer algemeen. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar ze allemaal zijn waargenomen. Omdat ze zo klein zijn en veel mensen ze niet meteen zullen herkennen is het echter best mogelijk dat ze op nog veel meer plekken voorkomen en je ze op plekken kunt vinden die niet op de kaart staan! De draaikolk-schijfhoren kan in allerlei soorten stilstaand en zwak stromend zoet water voorkomen en kan zelfs in brak water en enigszins vervuild water overleven. Hij heeft wel een voorkeur voor wateren met een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie.