© Kleine watersalamander - Lissotriton vulgaris

Kleine watersalamander

(Lissotriton vulgaris)

Periode actief: april - september

De kleine watersalamander wordt meestal niet groter dan 9 cm. De kleine watersalamander ziet eruit als een klein, bruin diertje met donkere vlekjes en een lichtergekleurde buik met over het midden een oranjerode streep. In de voortplantingsperiode hebben de mannetjes hele opvallende vlekken op het lichaam en een kleine kam over de rug. De vrouwtjes zijn minder opvallend en kleiner. Watersalamanders zijn carnivoor, wat betekent dat ze alleen dierlijk voedsel eten. Als ze nog in het water leven, eten deze salamanders vooral watervlooien en muggenlarven. Op het land eten ze kleine regenwormen en slakjes.

Eitjes

Na de winter komen eerst de mannetjes uit hun schuilplaatsen op het land tevoorschijn en lopen naar het water. Enkele dagen tot weken daarna komen de vrouwtjes tevoorschijn. Van eind maart tot eind juni verblijven de kleine watersalamanders in het water. Daar paren ze dan, waarna de vrouwtjes eitjes afzetten. In totaal zet een vrouwtje wel honderden eitjes af, maar ze doet dit met een gemiddelde van 10 eitjes per dag. De vrouwtjes plakken de eitjes onder water tegen planten aan. Soms plakken ze een eitje tegen een blad aan wat ze daarna om het eitje heen vouwen om het te beschermen.

Larven

Tussen begin april en half juli komen de larven dan uit deze eitjes. Een larve van een salamander heeft kieuwen, die kun je aan de zijkanten van zijn hoofd zitten als een soort trosjes. De ontwikkeling van eitje tot jonge larve duurt 1 tot 3 weken. De jonge larfjes groeien in 6 tot 10 weken uit tot de jonge salamandertjes zoals wij ze kennen. Ze verliezen dan hun kieuwen en gaan ademen door longen, net als mensen. Ze kunnen vanaf dat moment dus niet meer onder water ademhalen en moeten naar het oppervlak komen voor zuurstof. Dat kun je ze ook vaak zien doen als je goed kijkt, een salamander zwemt dan pijlsnel naar het wateroppervlak, hapt wat lucht, en zwemt dan snel weer terug naar beneden.

Verspreiding

Je vindt deze watersalamander vooral in vijvers, poelen en sloten met veel oever- en waterplanten en het liefst weinig tot geen vissen. De kleine watersalamander komt in heel Nederland voor, maar in het Noorden van Nederland kom je ze minder vaak tegen. Het is de meest algemene salamander in Nederland.