©

Kleine woudzwever

Criorhina berberina

Vliegtijd: april - augustus

De kleine woudzwever is een zweefvliegje dat eigenlijk op een mini-hommel lijkt, maar veel kortere antennes heeft. De gelijkenis met hommels ontstaat door de sterke beharing van het zweefvliegje. De vrouwtjes leggen hun eitjes vaak op de grond of op takjes, het liefst in de buurt van eiken- of beukenbomen.

Dit zweefvliegje zie je vooral in (vochtige) loofbossen. In Nederland is het een algemene zweefvlieg, die je dus vaak tegen kan komen, vooral in de buurt van bossen en struwelen. Deze soort is in veel Nederlandse provincies aangetroffen, maar beperkt in Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Klik maar eens op het kaartje om te zien waar deze zweefvlieg pas nog is gevonden.