© Stijve zegge - Carex elata

Stijve zegge

(Carex elata)

Bloeitijd: april - mei

Stijve zegge bloeit al vroeg in het voorjaar en groeit in vrij grote pollen. De soort vormt soms ook kruisingen, met wel elf andere soorten waarvan er twee in Nederland voorkomen. Stijve zegge is te herkennen aan de rafelende, verwerende voet van de stengels. De stengels zijn driekantig en ruw naar boven toe. De zaden kunnen meer dan 5 jaar blijven leven tot ze ontkiemen.

De naam Carex komt waarschijnlijk van het latijnse woord ceiro wat ‘ik snij’ betekent, dit is een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Elata betekent in het Latijn ‘hoog’: de plant kan wel tot 1 meter hoog worden.

De stijve zegge groeit op natte en matig voedselrijke plaatsen. Je kunt de soort dan ook tegenkomen op plekken zoals moerasbossen, wilgenstruwelen, langs sloten en greppels van houtwallen en moerassen. De soort is vrij zeldzaam in Nederland, maar kan plaatselijk vrij algemeen voorkomen.