© Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides

Moerasvergeet-mij-nietje

 (Myosotis scorpioides)

Bloeitijd: mei - september

Net zoals bij veel andere vergeet-mij-nietjes zijn de bloemen van deze soort geel-blauw, waardoor ze zeker in het oog springen. De soort kan behoorlijke matten vormen en uitbundig bloeien. De plant is meerjarig. Om te overwinteren maakt de plant bladrozetten die plat tegen de grond gedrukt zijn.

De bladeren zijn sterk behaard; de plant behoort niet voor niets tot de familie van ruwbladigen. De zachte, behaarde bladeren lijken op muizenoren, waar het geslacht Myosotis zijn naam van ontleent. Het Griekse myos betekent 'muis' en otis betekent 'oortjes'. De knoppen van de plant krullen om zoals een schorpioenstaart, vandaar scorpioides, wat schorpioenachtig betekent in het Latijn.

Het moerasvergeet-mij-nietje komt algemeen voor in Nederland met een voorkeur voor voedselrijke oevers. Je kunt de plant onder andere tegenkomen in natte graslanden, moerassen, zoetwatergetijdengebieden en zeeduinen. De soort komt niet voor in zeekleigebieden en brakwaterveengebieden of op arme, zandige bodem. Alleen als er stromend water aanwezig is kan dit vergeet-mij-nietje opvallend genoeg wel voorkomen in voedselarme zandstreken.