Heermoes

(Equisetum arvense)

Te zien: januari - december

Heermoes maakt onderdeel uit van de familie van paardenstaarten. Soorten uit deze familie zijn gemakkelijk te herkennen aan de structuur van hun stengel, die uit losse segmenten lijkt te bestaan. Ze worden daarom ook wel ‘legoplanten’ genoemd. Individuen vormen grote ondergrondse wortelstelsels, waardoor ze moeilijk volledig uit de grond te trekken zijn.

Heermoes plant zich voort door middel van sporen. Vroeg in het voorjaar produceert de plant geelbruine, vruchtbare spruiten. Daar bovenop ontwikkelt zich vervolgens een 4 centimeter grote kegelvormige sporenaar. In de sporenaar zitten sporendoosjes, waaruit de sporen verspreid worden.

Heermoes is een zeer algemene plant die in heel Nederland voorkomt. De soort komt veelal voor op voedselrijke, omgewerkte gronden, maar kan ook in loofbossen aangetroffen worden. Heermoes is giftig voor sommige andere planten. Bepaalde grassoorten kunnen niet kiemen in de buurt van heermoes. Hierdoor creëert de plant ruimte voor zichzelf.