©

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

Bloeitijd: mei - juni

Fluitenkruid is een kruidachtige plant die je vindt in de lagere delen van een struweel. Van de holle stengels van deze plant maakten kinderen vroeger fluitjes, vandaar de naam fluitenkruid. In de periode mei – juni heeft de plant grote witte schermen van kleine witte bloemetjes. De soort groeit in de Nederlandse bermen en op dijken, maar is ook te vinden in graslanden, heggen, bosranden en bossen. Ook aan de waterkant ontbreekt de soort niet.

Fluitenkruid houdt van zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vrij vochtige ondergrond. De soort is verspreid over bijna heel ons land. Klik op het kaartje om te zien waar deze soort groeit.