© Elzenzegge - Carex elongata

Elzenzegge

(Carex elongata)

Bloeitijd: mei - juni

De elzenzegge is een van de vele zeggensoorten die in Nederland voorkomen. Zeggen zijn van grassen te onderscheiden door hun driehoekige stengel en de zeer herkenbare bloeiwijzen. De elzenzegge is ongeveer 60 centimeter hoog, heldergroen van kleur en vormt grote pollen (horsten) die heel kenmerkend zijn voor elzenbroekbossen.

De elzenzegge bloeit vroeg, al in mei, in tegenstelling tot de zompzegge die veel later bloeit en in dezelfde gebieden voorkomt. Verder vormt de zompzegge kleinere pollen en is grijsgroen en is minder opvallend van kleur. De elzenzegge kan ook verward worden met de ijle zegge, maar als je goed kijkt dan heeft de ijle zegge wat plattere pollen en bloeit deze plant ook een stuk later (juni-juli).

De elzenzegge komt voornamelijk voor in natte broekbossen en dan vooral in elzenbroekbos, waar de soort ook zijn naam aan ontleent. In het oosten en midden van het land is de soort vrij algemeen, in aangrenzende laagveengebieden en rivierengebied zeldzaam. Elzenzegge is zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en komt niet voor langs de kust.