Brandnetel

Urtica sp.

Bloeitijd: juni - oktober

Brandnetels zijn kruidachtige planten die afhankelijk van de soort tot 0,5 tot 1,5 m hoog kunnen worden. In Nederland kennen we de kleine brandnetel (Urtica urens) en de grote brandnetel (Urtica dioica). De grote brandnetel is meer algemeen aanwezig. Beide soorten hebben brandharen, waardoor deze planten branderig prikken als je ze aanraakt. Bij de grote brandnetel zitten de brandharen alleen aan de bovenkant van de blaadjes. Bij de kleine brandnetel zitten ze op de boven- en onderkant. De grote brandnetel heeft bovendien alleen in het voorjaar brandharen, later in het jaar niet meer.

In de winter is er van de grote brandnetel niets meer over dat we kunnen zien. De plant overwintert in de grond. De kleine brandnetel vind je in de winter nog weleens bovengronds. Beide brandnetels hebben kleine, groenige bloemetjes die aan het begin van de steeltjes van de bladeren groeien (in de oksels van de bladeren).

Brandnetels vind je vaak op plekken waar mensen de grond bewerkt hebben: op akkers, moestuinen, aan bosranden, in mesthopen en langs paden. Brandnetels staan graag op zonnige plekken. Klik op het bovenste kaartje om te zien waar de grote brandnetel groeit. Het onderste kaartje laat de verspreiding van de kleine brandnetel in Nederland zien.