Zwartvoetje - Sigara lateralis

Zwartvoetje

 (Sigara lateralis)

Het zwartvoetje behoort tot de familie van duikerwantsen. Duikerwantsen komen voor in vrijwel alle sloten, plassen en vijvers. Hier zwemmen ze vaak dichtbij de bodem, op zoek naar voedsel. Af en toe komen ze naar boven om lucht te happen. Zwartvoetjes zijn alleseters: algen, dood plantmateriaal en kleine waterbeestjes staan onder andere op het menu van deze wants.  

De soort is grotendeels zwart van kleur, met een gele kop en pootjes. Het laatste deel van de achterpoten is zwart, wat de naam van deze soort verklaart. Zwartvoetjes kunnen 5 tot 6,5 millimeter lang worden. De soort is langvleugelig. Deze vleugels kunnen ze gebruiken om van plas naar plas te vliegen.

Het zwartvoetje is een algemene soort in Nederland. Op de verspreidingskaart lijkt dit niet zozeer het geval. Dit komt omdat waterbeestjes minder vaak gezien worden dan bijvoorbeeld vogels, omdat ze onder water leven. Zwartvoetjes komen voor in stilstaand water, vooral in pas gegraven plassen.