© Veengeelgerande waterroofkever - Dytiscus dimidiatus

Veengeelgerande waterroofkever

(Dytiscus dimidiatus)

De veengeelgerande waterroofkever is één van de ongeveer 30 verschillende geelgerande waterroofkevers. In Nederland komen er 8 soorten voor. De geelgerande waterroofkevers zijn misschien wel de bekendste waterkevers. De soorten zijn namelijk erg goed te herkennen aan de gele rand die de dekschilden van deze kevers omrand.

De veengeelgerande waterroofkever heeft een nauwe band met broekbossen. Larven van deze soort groeien voornamelijk op in beschaduwde, natte bossen. Door het grote aantal prooidieren en de afwezigheid van vis, biedt het broekbos een erg geschikt leefgebied voor de roofzuchtige larven van de kever om snel op te groeien. De aan water gebonden larven verpoppen al binnen zo’n vijf weken, waardoor ze droogval van de poelen veelal voor zijn. De volwassen kevers zoeken hun voedsel doorgaans buiten broekbossen, maar zoeken deze op om vanaf het najaar tot het vroege voorjaar te paren en eitjes af te zetten. 

Op het kaartje is te zien dat deze waterroofkever niet erg vaak wordt waargenomen. Dit kan deels te maken hebben met dat de kever zich meestal onder water bevindt, waardoor je hem niet zo snel ziet.