Spookmug - Chaoborus chrystalinus

Spookmug

(Chaoborus crystallinus)

Spookmuggen (ook wel pluimmuggen) zijn gerelateerd aan steekmuggen, maar ze steken niet. In Nederland komen van deze familie twee geslachten voor, Chaoborus en Mochlonyx. De spookmug dankt zijn naam aan het spookachtige uiterlijk van de larven van het geslacht Chaoborus, welke bijna geheel transparant zijn. De larven van de spookmug komen veel voor in tijdelijke poelen.

Larven van het geslacht Chaoborus zijn zeer goed aangepast aan leefgebieden met weinig zuurstof. Ze kunnen daarom goed overleven in bospoelen, die vaak zuurstofarm zijn. Net als steek­muggen kunnen ze daar massaal voorkomen. De larven zijn echte rovers en eten allerlei kleine, ongewervelde dieren. Ook in wateren met vis kunnen larven voorkomen. Om predatie te voorkomen, zakken de larven gedurende de dag meestal af naar de bodem. Met name ’s nachts verplaatsen ze zich naar boven en gaan op jacht. 

Spookmuggen worden maar weinig onderzocht. Er is daarom weinig bekend over de verspreiding van deze soort. Waarschijnlijk is de soort dan ook op (veel) meer plekken aanwezig dan op de kaart met waarnemingen van de afgelopen tien jaar staat.