Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio

Tengere grasjuffer

(Ischnura pumilio)

Vliegtijd: april - augustus

De tengere grasjuffer is de kleinste juffersoort die voorkomt in Nederland. De soort wordt 24 tot 26 millimeter groot. Naast de geringe omvang is deze juffer te herkennen aan haar blauwe uiteinde. Imago’s (volwassenen) van de soort verschuilen zich vaak tussen planten en vliegen laag over het water. 

Larve tengere grasjuffer - Ischnura pumilio

Vrouwtjes zetten hun eitjes af op verschillende plantensoorten, waaronder russen en veldbies. Het duurt 2 tot 4 weken totdat de eitjes uitkomen. Larven van de soort leven op de kale bodem of tussen waterplanten. Ze zijn erg klein en licht- tot donkerbruin van kleur. Ze overwinteren één keer als larve. Vanaf eind mei tot en met augustus kruipen de meeste larven uit hun huidjes. In deze periode kan je de larvenhuidjes vinden, die enkele centimeters hoog op oeverplanten te vinden zijn.


Deze juffersoort is vrij zeldzaam in Nederland, maar lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen. Individuen komen vaak voor bij recent ontstane wateren, omdat hier weinig vegetatie aanwezig is. Dit maakt de soort een echte pionier, die weer zal verdwijnen naarmate wateren dichter begroeid raken.