Blauwe breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

Vliegtijd: april - oktober

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de soort brede schenen aan de achterpootjes. Deze zijn wat breder dan die van andere soorten juffers, waardoor ze erg opvallen. Samen met de lichtblauwe kleur van het mannetje en de bleke geelgroene tot grijze tint van het vrouwtje is de soort hierdoor goed te herkennen. De volwassen dieren zijn ongeveer 3,5 cm lang.

De larven leven soms één, maar meestal twee winters in het water. Van mei tot begin augustus kunnen de larven uitsluipen en kan je de huidjes vinden op stengels van water- en oeverplanten. De huidjes zijn ongeveer 2 à 2,5 cm lang.

De blauwe breedscheenjuffer komt vooral in de oostelijke provincies van Nederland voor. Hij is vrij algemeen op de zandgronden, maar in een brede strook langs de kust is hij nagenoeg geheel afwezig. Je kan deze soort vooral vinden langs langzaam stromende beken, rivieren en kanalen, maar soms ook in grote, zuurstofrijke plassen en (vis)vijvers. Klik maar eens op het kaartje om te bekijken waar deze soort pas nog is gezien.