©

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

Bloeitijd: mei - juni, vruchtperiode: augustus - oktober

De wilde lijsterbes is een vrij smalle boom met fijnverdeelde blaadjes en in het najaar trossen met oranje bessen. Lijsterbessen kunnen tot wel 20 meter hoog worden. De boom hoort bij de familie van de rozen. De bessen die de boom in het najaar draagt worden vaak gegeten door vogels, vooral lijsterachtigen, vandaar de naam. In de bloeiperiode heeft de lijsterbes trossen met kleine, witte bloempjes.

De boom staat in droge tot een beetje vochtige bossen en bosranden, maar ook op de heide en in de zeeduinen. Langs waterkanten en bij moerassen kom je deze boom ook tegen. De lijsterbes staat daar op plekken met zon en een klein beetje schaduw. Je komt de lijsterbes in bijna heel Nederland wel tegen. Op het vasteland langs de Waddenzee (Friesland en Groningen) lijkt de soort iets minder vaak voor te komen. Klik op het kaartje om te zien waar deze soort groeit.